Podsumowanie kursu żeglarskiego w Iławie – 2014

29 października 2014

Na Politechnice Gdańskiej dobiegł końca ostatni turnus kursu żeglarskiego w Iławie w ramach Akcji "Żeglowanie na PG". Udział wzięło 49 osób, a zdało egzamin na patent żeglarza jachtowego 46 osób. Na każdym turnusie panowała bardzo dobra atmosfera, nauka połączona z wypoczynkiem. Dziękujemy kadrze instruktorskiej za współpracę, a w szczególności kol instruktorowi Ryśkowi Jakubowskiemu, który dzielnie szkolił na wszystkich turnusach. Oddzielne podziękowania za wzorowo przeprowadzane egzaminy należą się kol Leopoldowi Naskrętowi, który przewodniczył wszystkim Komisją Egzaminacyjnych.

 Zapraszamy za rok do gościnnej Iławy.

Koordynator akcji Jakub Pankowski