Politechnika Gdańska powiększyła się o grono kolejnych żeglarzy

30 sierpnia 2016

W Iławie właśnie zakończyły się kursy żeglarskie w ramach akcji „Żeglowanie na PG” organizowanej

nieprzerwalnie od 2004 roku przez Wydz. OiO i Sekcję Żeglarską PG. Jak corocznie, tak i w tym roku,

zorganizowano cztery turnusy obozów żeglarskich, gdzie pod okiem instruktorów, głównie

studentów, adepci żeglarstwa mogli posiąść wiedzę i umiejętności, by przystąpić do egzaminu na

patent żeglarza jachtowego. Ogółem w obozach w Ośrodku Doświadczalnym PG wzięło udział 47

studentów, doktorantów nie tylko z naszej uczelni, a egzamin na żeglarza jachtowego zdały 42 osoby.

W ten sposób rodzina żeglarska poszerzyła się o kolejną liczbę żeglarzy z uprawnieniami. W tym

sezonie Sekcja Żeglarska PG zamierza jeszcze zorganizować kurs na sternika motorowodnego. Zapisy

trwają. Chętnych zapraszamy.